Privacy

Hoewel mamakamille.nl een persoonlijke blog is, verwerken wij toch een aantal gegevens. Dat doen we bijvoorbeeld zodat je kunt reageren op een bericht, of om te zien hoeveel mensen een bericht hebben bekeken. Om die reden hebben we toch een privacyverklaring opgesteld. Wil je meer weten of contact met ons opnemen? Lotte van mamakamille.nl is te bereiken via lotte@mamakamille.nl

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn

Voor- en achternaam (indien zelf opgegeven)
Geslacht
E-mailadres (indien zelf opgegeven)
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch)
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteit op deze website
Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gegevens van personen jonger van 16 jaar. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteit van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lotte@mamakamille.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om je:
nieuws en nieuwe artikelen toe te sturen (indien je je daarvoor hebt opgegeven);
de mogelijkheid te bieden een account aan te maken bij WordPress;
een berichtje terug te kunnen sturen, bijvoorbeeld bij gebruik van ons contactformulier;
gedrag op onze website te analyseren om zo onze website te verbeteren en ons aanbod a te stemmen op jouw voorkeuren;
gedrag over verschillende website te volgen waarmee wij ons aanbod afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

mamakamille.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:
Gegevens die verzameld worden door Google Analytics worden bewaard voor een periode van 26 maanden.
Gegevens die verzameld worden bij het invullen van reactieformulieren worden bewaard voor zo lang jij deze reactie online laat staan (of zo lang deze website bestaat). Mocht je je reactie en ingevulde gegevens willen verwijderen of wijzigen, neem dan contact op met lotte@mamakamille.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies (of vergelijkbare technieken) die wij gebruiken

Deze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. De cookies met een technische functionaliteit zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zodat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden kunnen worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij het eerste bezoek aan deze website hebben wij jou geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting.

Wij plaatsen cookies van Google Analytics, WordPress en Instagram. Dat doen we om te kunnen bekijken hoe bezoekers deze website gebruiken en om het gemakkelijk te maken onze artikelen te delen. De genoemde websites delen de verkregen informatie enkel met derden wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens hen verwerken. Op de websites van Google Analytics, WordPress en Instagram kun je hun privacyverklaring vinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar u of naar een ander, door u genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, het overdragen van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lotte@mamakamille.nl

Om zeker te weten dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op je verzoek.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lotte@mamakamille.nl


Disclaimer


Alle tekst en beeldmateriaal op mamakamille.nl is gemaakt door onszelf (tenzij anders vermeld) Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd of gebruikt. Wil je iets van onze website gebruiken? Stuur dan eerst een mailtje naar lotte@mamakamille.nl Bij gebruik van tekst en/of beeldmateriaal van een ander, dan proberen we altijd de juiste bronvermelding te plaatsen. Ben je van mening dat we dit niet (goed) hebben gedaan? Neem dan contact met ons op via lotte@mamakamille.nl

Alle tekst en beeldmateriaal op mamakamille.nl komt voort uit persoonlijke kennis, gevoel en ervaring. Wij hebben geen invloed op de wijze waarop deze informatie door de lezer wordt gebruikt en wijzen daarom iedere aansprakelijkheid af voor schade van welke aard dan ook.

Wil je reageren op een artikel? Dat vinden we leuk! Wel houden we het graag gezellig. Daarom worden reacties met scheldwoorden, grove beledigingen of andere ernstige uitingen verwijderd. Ook reclame, spam en andere ongepaste reacties zullen worden verwijderd. Alle geplaatste reacties vallen onder de verantwoordelijkheid van de schrijver.